مرکز مجازی آموزش مهارتهای کاربردی

شما با قیمتی مناسب ، سبک آموزشی ابتکاری ، بهمراه مثال های کاربردی و بیان شیوای مربی ، براحتی همه فن حریف میشوید

134 دوره مهارتی

4380 مهارت آموز

400 ساعت آموزش

چه مهارتهایی رو یاد میگیرید؟
مرکز آموزش مجازی و دوره های مهارتی قطب نما
مرکز آموزش مجازی و دوره های مهارتی قطب نما
مرکز آموزش مجازی و دوره های مهارتی قطب نما
مرکز آموزش مجازی و دوره های مهارتی قطب نما
مرکز آموزش مجازی و دوره های مهارتی قطب نما
مرکز آموزش مجازی و دوره های مهارتی قطب نما

پیمانکاری فرهنگی

ما به عنوان پیمانکار فرهنگی
نیازهای فرهنگی مجموعه اداری و سازمانی شما را در زمینه تامین محتوای فرهنگی برطرف نماییم.

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

ادیان الهی

معرفی و بررسی ادیان الهی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

پیامبران الهی

معرفی و بررسی زندگی پیامبران الهی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

اسلام

معرفی و بررسی دیدگاه های اسلام

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

اهل بیت علیهم السلام

مسیری برای شناخت دقیق و کامل این بزرگواران

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای قبل انقلاب

معرفی شهدای گرانقدر این دوره با تاکید بر اهداف شهادت

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای انقلاب اسلامی

شناخت شهدای انقلاب بعنوان مظلومین تاریخ ایران

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای دفاع مقدس

بازتعریفی دقیق از شهدای عزیز دوران جنگ تحمیلی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای ترور

شهدایی که ناجوانمردانه به شهادت رسیدند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ ایران

روندی تاریخی ایران در قرون مختلف

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ انقلاب

روند شکل گیری و بروز انقلاب اسلامی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خمینی (ره)

شناختی همه جانبه از این الگو هزاره سوم

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خامنه ای

مردی برای مدیریت جهان تا ظهور

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ ایران

روندی تاریخی ایران در قرون مختلف

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ انقلاب

روند شکل گیری و بروز انقلاب اسلامی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خمینی (ره)

شناختی همه جانبه از این الگو هزاره سوم

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خامنه ای

مردی برای مدیریت جهان تا ظهور

مشاهده فیلم های سینمایی
فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ ایران

روندی تاریخی ایران در قرون مختلف

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ انقلاب

روند شکل گیری و بروز انقلاب اسلامی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خمینی (ره)

شناختی همه جانبه از این الگو هزاره سوم

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خامنه ای

مردی برای مدیریت جهان تا ظهور

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ ایران

روندی تاریخی ایران در قرون مختلف

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ انقلاب

روند شکل گیری و بروز انقلاب اسلامی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خمینی (ره)

شناختی همه جانبه از این الگو هزاره سوم

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خامنه ای

مردی برای مدیریت جهان تا ظهور

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ ایران

روندی تاریخی ایران در قرون مختلف

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ انقلاب

روند شکل گیری و بروز انقلاب اسلامی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خمینی (ره)

شناختی همه جانبه از این الگو هزاره سوم

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خامنه ای

مردی برای مدیریت جهان تا ظهور

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ ایران

روندی تاریخی ایران در قرون مختلف

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ انقلاب

روند شکل گیری و بروز انقلاب اسلامی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خمینی (ره)

شناختی همه جانبه از این الگو هزاره سوم

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خامنه ای

مردی برای مدیریت جهان تا ظهور

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

ادیان الهی

معرفی و بررسی ادیان الهی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

پیامبران الهی

معرفی و بررسی زندگی پیامبران الهی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

اسلام

معرفی و بررسی دیدگاه های اسلام

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

اهل بیت علیهم السلام

مسیری برای شناخت دقیق و کامل این بزرگواران

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

احکام پرکاربرد

محلی برای گردآوری احکام پرکاربرد بشر

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

فرقه های اسلامی

گروه هایی که از اسلام برداشت های خاص خود را دارند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

انحرافات اسلام

چطور و چگونه انحرافات بوجود آمدند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

کتابهای آسمانی

کتابهایی که خداوند برای هدایت بشر نازل کردند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای قبل انقلاب

معرفی شهدای گرانقدر این دوره با تاکید بر اهداف شهادت

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای انقلاب اسلامی

شناخت شهدای انقلاب بعنوان مظلومین تاریخ ایران

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای دفاع مقدس

بازتعریفی دقیق از شهدای عزیز دوران جنگ تحمیلی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای ترور

شهدایی که ناجوانمردانه به شهادت رسیدند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای مدافع حرم

جوانانی که زندگی خود را فدای اسلام کردند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای مدافع وطن

نیروهای جان برکفی که خادم مردم بودند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای مدافع امنیت

آشنایانه گمنامی که غریبانه از آنها یاد میشود

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

شهدای مدافع سلامت

نیروهای کادر درمان که جانفشانی کردند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ ایران

روندی تاریخی ایران در قرون مختلف

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

تاریخ انقلاب

روند شکل گیری و بروز انقلاب اسلامی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خمینی (ره)

شناختی همه جانبه از این الگو هزاره سوم

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

امام خامنه ای

مردی برای مدیریت جهان تا ظهور

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

وقایع پس از انقلاب

بررسی اتفاقات پس از انقلاب اسلامی

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

آرمانهای انقلاب

اهداف و انگیزه های الهی و اسلامی انقلاب

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

جریانات سیاسی ایران

گروه های سیاسی که فعالیت های مفید یا مضر دارند

فروشگاه آنلاین-مدرسه آنلاین-خانواده-مدرسه-دین-موسیقی-مداحی-فیلم-سریال-انیمیشن

انتخابات ایران

حضور مردم و جریانات سیاسی برای پویایی انقلاب

خبرهای خوب از ایران
  • التماس غربی ها از تراکتور
  • پویش کاشت درخت یاری
  • موفقیت در تولید واکسن کرونا
  • تولید هواپیمای مسافربری
  • کاهش تعداد زندانیان
  • افزایش صادرات غیر نفتی
  • تولید تونر پرینتر
  • افزایش تعداد دانشجویان
  • بهبود مشاغل روستایی